Copyright Policy

Gevallen van inbreuk op het auteursrecht melden

Als u een auteursrechteigenaar of een agent daarvan bent en van mening bent dat enige gebruikersbetrokkenheid of andere inhoud inbreuk maakt op uw auteursrechten, kunt u een melding indienen door [xyz-ipstiоntiоpet=”domein” met het domein op onze e-mail:

1.1 Een fysieke of elektronische handtekening van een persoon die gemachtigd is om namens de eigenaar van een exclusief recht op te treden dat naar verluidt is geschonden;

1.2 Identificatie van het auteursrechtelijk beschermde werk waarvan wordt beweerd dat het is geschonden, of, als meerdere auteursrechtelijk beschermde werken op een enkele online site worden gedekt door een enkele melding, een representatieve lijst van dergelijke werken op die site;

1.3 Identificatie van het materiaal waarvan wordt beweerd dat het inbreuk maakt of het onderwerp is van inbreukmakende activiteit en dat moet worden verwijderd om toegang te krijgen tot het materiaal dat moet worden uitgeschakeld en informatie die het redelijkerwijs voldoende toelaat

1.4 Informatie die redelijkerwijs voldoende is om de serviceprovider in staat te stellen u te contacteren, zoals een adres, telefoonnummer en, indien beschikbaar, een elektronische post;

1.5 Een verklaring dat u te goeder trouw gelooft dat het gebruik van het materiaal op de aangegeven manier niet is toegestaan ​​door de eigenaar van het auteursrecht, zijn vertegenwoordiger of de wet.