Disclaimer

Afwijzing van garanties

u begrijpt en stemt er uitdrukkelijk mee in dat, voor zover toegestaan ​​onder de toepasselijke wetgeving:

1. uw gebruik van de newsvision.biz-services is op eigen risico. de newsvision.biz-services, inclusief, maar niet beperkt tot, de websites, inhoud, in-app-aankopen, gebruikersbetrokkenheid, alle producten of services die beschikbaar zijn op de newsvision.biz-services en alle materialen, informatie, software, faciliteiten, diensten en andere inhoud daarin wordt geleverd op een “zoals het is”, “zoals beschikbaar” en “met alle fouten”. voor zover toegestaan ​​op grond van de toepasselijke wetgeving, wijst newsvision.biz alle garanties af, expliciet of impliciet, inclusief, maar niet beperkt tot, impliciete garanties van verkoopbaarheid, geschiktheid voor een bepaald doel en niet-bepaald doel. newsvision.biz en zijn dochterondernemingen, gelieerde ondernemingen, “zusterentiteiten”, functionarissen, werknemers, agenten, partners en licentiegevers (gezamenlijk de “newsvision.biz partijen”) maken geen garanties of verklaringen dat: (i) de newsvision.biz-services aan uw vereisten zullen voldoen; (ii) uw gebruik van de newsvision.biz-services zal ononderbroken, tijdig, veilig of foutloos zijn; (iii) de newsvision.biz-services of de server die de newsvision.biz-services beschikbaar maakt, vrij zijn van schadelijke componenten, inclusief, zonder beperking, virussen; (iv) de resultaten die kunnen worden verkregen door uw gebruik van de newsvision.biz-services nauwkeurig of betrouwbaar zijn; (v) de kwaliteit van alle diensten, informatie of ander materiaal dat u verkrijgt via de newsvision.biz-diensten aan uw verwachtingen zal voldoen; en (vi) eventuele fouten in de software worden gecorrigeerd.

2. newsvision.biz geeft geen garantie, onderschrijft, garandeert of aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor enige inhoud, gebruikersbetrokkenheid of producten of diensten die worden geadverteerd of aangeboden door een derde partij via de diensten of vermeld in een banner of andere reclame, en wijst in het bijzonder elke verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid jegens een persoon of entiteit af voor enig verlies, schade (feitelijk, gevolgschade, bestraffend of anderszins), letsel, claim of andere aansprakelijkheid van elke soort of karakter gebaseerd op of voortvloeiend uit het voorgaande. newsvision.biz is geen partij bij of is op geen enkele manier verantwoordelijk voor het monitoren van transacties tussen u en externe leveranciers van producten of diensten.

3. newsvision.biz garandeert niet dat uw gebruik van de newsvision.biz-services wettig is in een bepaald rechtsgebied, en in het bijzonder newsvision.biz wijst dergelijke garanties af. door toegang te krijgen tot of gebruik te maken van de newsvision.biz-services, verklaart en garandeert u dat uw activiteiten wettig zijn in elk rechtsgebied waar u toegang heeft tot of gebruik maakt van de newsvision.biz-services.

Beperking van aansprakelijkheid

1. voor zover niet wettelijk verboden, zullen de newsvision.biz partijen in geen geval aansprakelijk zijn jegens u voor enig verlies of schade van welke aard dan ook (inclusief, zonder beperking, voor enige directe, indirecte, incidentele, speciale, punitieve of gevolgschade) die direct of indirect verband houdt met: (i) de newsvision.biz-services; (ii) de inhoud; (iii) in-app aankopen; (iv) gebruikersbetrokkenheid; (v) uw gebruik van, onmogelijkheid om te gebruiken, of de prestaties van de newsvision.biz-services; (vi) elke actie die wordt ondernomen in verband met een onderzoek door de newsvision.biz-partijen of wetshandhavingsinstanties met betrekking tot het gebruik door u of een andere partij van de newsvision.biz-services; (vii) elke actie ondernomen in verband met auteursrechten of andere eigenaren van intellectueel eigendom; (viii) eventuele fouten of weglatingen in de werking van de newsvision.biz-services; of (ix) enige schade aan de computer, het mobiele apparaat of andere apparatuur of technologie van een gebruiker, inclusief, zonder beperking, schade door een beveiligingsinbreuk of door een virus, bugs, geknoei, fraude, fout, weglating, onderbreking, defect, vertraging in werking of transmissie, computerlijn- of netwerkstoring of enige andere technische of andere storing, inclusief, zonder beperking, schade voor gederfde winst, verlies van goodwill, verlies van gegevens, werkonderbreking, nauwkeurigheid van resultaten, of computerstoringen of storingen, zelfs als voorzienbaar of zelfs indien de newsvision.biz-partijen op de hoogte zijn gebracht van de mogelijkheid van dergelijke schade of hadden moeten weten, hetzij in een contract, nalatigheid, strikte aansprakelijkheid of onrechtmatige daad (inclusief, zonder beperking, hetzij geheel of gedeeltelijk veroorzaakt door nalatigheid, overmacht, telecommunicatiestoring of diefstal of vernietiging van de dienst). in geen geval zullen de newsvision.biz partijen aansprakelijk zijn jegens u of iemand anders voor verlies, schade of letsel, inclusief, zonder beperking, dood of persoonlijk letsel. de voorgaande beperking van aansprakelijkheid is van toepassing op