Intelligente robotica voor wasserijen dicht automatiseringskloof

De textiel- en kledingindustrie staat voor grote uitdagingen met de huidige supply chain- en energievraagstukken. Het toekomstige herstel wordt ook bedreigd door factoren die de productie belemmeren, zoals tekorten aan arbeidskrachten en materieel, waardoor ze extra onder druk komen te staan. Het concurrentievermogen van de industrie, vooral in een mondiale context, hangt af van hoe getroffen bedrijven reageren op deze randvoorwaarden. Een oplossing is om de productie van kleding op een economisch haalbare manier terug te brengen naar Europa. Kortere transportroutes en de daarmee gepaard gaande forse besparingen op transportkosten en broeikasgassen spreken hiervoor in het voordeel. Anderzijds moeten de […]